Per a què és el Centre de Consciència dels Pirineus?

L’arrel humana de la crisi ambiental ens porta a treballar en la única solució durable: integrar les tres relacions amb un mateix, els altres i la natura, per a sanar i actuar una sostenibilitat real.

El nostre enfoc és ajudar a la transició cap a un nou paradigma on tot és interconnectat. No únicament d’es d’una part teòrico-filosòfica, sinó des d’una expressió personal humana. El canvi de paradigma és una transformació de consciència.

L’assemblea internacional de científics World Scientists’ Warning to Humanity, constata un fracàs de la humanitat en resoldre els reptes ambientals i la urgència en salvaguardar la biosfera, i considera imprescindible de re-examinar i modificar els nostres comportaments individuals.

Podeu consultar-ne el manifest signat per 21,000 científics de 184 països

L’acció individual dels ciutadans és més efectiva per a la mitigació que les recomanacions governamentals, ha quedat constatada científicament


EL MODEL DE FORMACIÓ

A l’Orri integrem els tres plans relacionals de l’individu amb el coneixement. Això és, la relació amb un mateix, amb els altres i amb la natura, per a establir relacions sanes i actuar una sostenibilitat real. El treball humà profund, integrat al coneixement científic i espiritual, completa una formació professional per a l’acció ètica, a favor de la vida, en un món que precisa amb urgència una responsabilitat social i ecològica.

El model de formació de l’Orri es basa en un treball d’autoconeixement, mitjançant la Integració Psicocorporal i tècniques d’autorealització. Aquest és complementat pels aspectes de coneixement i d’acció, indispensables per al nou paradigma sostenibilista, des de l’ecologia a l’economia.

La Integració Psico-corporal és un sistema psicoterapèutic creat i estructurat per Marc Costa i Seguí, psicòleg clínic i psicoterapeuta. Els antecedents històrics es remunten als plantejaments dinàmics de S. Freud i la visió caracterològica i energètica de W. Reich, referència indispensable per a les teràpies psico-corporals de caràcter profund. L’equip base del Centre s’ha format a l’Escola de Teràpia d’Integració Psico-corporal.

El mètode pedagògic es fonamenta en la biologia sitèmico-ecològica. Es basa en una relació humana implicada, una elaboració cognitiva del vincle amb la natura i la cerca d’una resposta sincrònica de comportament responsable i respectuós. L’objectiu és crear nous registres positius de relació interpersonal i amb el medi ambient, ajudant al desenvolupament humà dels individus i a una transformació socioambiental.

El model de formació de l’Orri garanteix el creixement personal i l’acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball de grup del conjunt de la comunitat d’aprenentage.

PER QUÈ OFERIM UN TREBALL PROFUND?

Qualsevol treball profund tant en l’àmbit psicològic com espiritual, permet a l’individu assolir canvis beneficiosos i consistents en la seva pròpia vida i la seva expressió al món, sigui en l’àmbit laboral com el social i familiar. Des de l’Orri considerem essencial acompanyar en el treball psicològic profund de les persones. A diferència de Llevant o Orient, amb tradicions espirituals practicades quotidianament, a Ponent o Occident la complexitat i reptes de la vida actual precisen complementar els treballs espiritual i psicològic.
El procés formatiu fomenta les capacitats de rigor, comunicació, empatia i treball en equip necessaris per als cada cop més imprescindibles equips multidisciplinaris i governança democràtica que precisen moltes professions. A nivell personal impulsa l’ètica, l’autoconfiança, l’assertivitat, el compromís, l’empatia, el respecte a l’altre i la cooperació.

COMPROMÍS SOCIAL I TERRITORIAL

L’Orri és compromès amb el desenvolupament econòmic i social del territori i del país.

DIMENSIÓ INTERNACIONAL

Amb voluntat d’innovació i millora, l’Orri considera essencials els programes d’intercanvi internacionals. A tal efecte col·laborarà amb centres a nivell internacional amb programes docents anàlegs.

L'Orri © tots els drets reservats 2020 | Política de cookies | Avís Legal | Política de privacitat